Webinar Presentatie

Een overtuigende presentatie voor een online webinar

Een webinar is een speciale soort presentatie. Je hebt geen direct contact met je publiek en je weet ook niet in welke mate je publiek aandachtig zijn.  Het belang van de opbouw van de presentatie blijft even belangrijk.  Ook in de uitwerking van de slides moet er rekening gehouden worden met deze speciale soort presentatie. 
 
Van een aangeleverde presentatie maken we een overtuigende presentatie voor een online webinar aan een vast prijs per slide. De prijs is afhankelijk van het aantal webinars in een afgesproken periode en aantal slides per aanlevering. Bij de eerste opdracht maken we een designvoorstel dat ook bij de volgende webinars gebruikt zal worden. Zo wordt een consistent design behouden in de verschillende webinars. 
 
Vraag snel een offerte en geef daarbij een inschatting van het aantal webinars en aantal slides per aanlevering.

Bekijk hier een referentie.